HAK-İŞ Konfederasyonu ile Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (BSPSH)’nun “Arnavutluk Sendikacılarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi Eğitim Projesi” kapsamında düzenlenen eğitim programı, 14-18 Aralık 2016 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirildi.

Eğitim programında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, BSPSH Genel Başkanı Gezim Kalaja, Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nur GÜLLÜOĞLU ve HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş, Öz Finans-İş, Öz Gıda-İş, Öz Orman-İş, Öz Taşıma-İş ve Öz  Sağlık-İş sendikaları ile BSPSH’e bağlı sendikalardan genel başkan, yönetim kurulu üyesi ve uzman düzeyinde katılımcılar ile Kosova’dan sendikacılar yer aldı.