Asgari ücret ile sendikalı ücretleri arasındaki makas daralıyor.