Fatih SOYDEĞER – Genel Disiplin Kurulu Asıl Üyesi

fsoydeger@turksat.com.tr