Öz İletişim-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti Bursa Milletvekili Sn. Mustafa Öztürk’ü TBMM’ndeki makamında ziyaret etti. Ziyarete Genel Başkanımız Mehmet
Nur GÜLLÜOĞLU, Genel Sekreterimiz Bahadır Aziz SAKİN, Genel Mali Sekreterimiz Fatma ZENGİN GÖKTÜRK, Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Ömer Furkan KESİKBAŞ, Genel Eğitim Sekreterimiz Şadi ÖZBİNGÖL ve Genel Başkan Yardımcımız Mücahit YAVUZ katılmışlardı.

Genel Başkanımız Mehmet Nur GÜLLÜOĞLU, sendikamız ve örgütlenme çalışmaları ile ilgili bilgi vermiş ve işkolunda çalışan işçilerin problemlerinin meclis gündemine getirilmesi hususunu da iletmiştir.

AK Parti Bursa Milletvekili Sn. Mustafa Öztürk de ziyarette duyduğu memnuniyeti belirterek, kendisinin de İletişim İş Koluna yabancı olmadığını, sorunların dile getirilmesinde de elinden geleni yapacağına işaret etmiştir.