Gökhan GÜNEŞDOĞDU – Genel Denetleme Kurulu Asıl Üyesi

ggunesoglu@turksat.com.tr