MEDYA İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI SEZAİ BALLI İLE SÖYLEYİŞİ

Hz. Mevlâna kutlu sözlerinden birinde çalışmanın önemine atıfta bulunarak ‘’ İnsanınkanadı, gayretidir. ‘’ diyerek çalışmanın değerine vurgu yapmıştır. Alemlere rahmet peygamber efendimiz yine zamanın önemine binaen ‘’ İki günü eşit olan ziyandadır’’ diyerek zamanın kıymetine vurgu yapmıştır.

Zamanın kıymeti ile çalışmanın önemi ile birlikte değer kazanmaktadır. Çalışan insanın kazanımları zamanında olur ise kıymetli olmaktadır. Orada emeğin karşılığında her iki taraf için motivasyonda artmış olur. İşte iş gücüne emek veren ve değeri ortaya bırakan işçi ile iş veren arasında bağ olan sendikasal çalışmaların önemi kuşkusuz çok değerlidir.

Sendikasal mücadelede emeğin alınterinin öncülerinden Medya İş Sendikası Genel Başkanımız Sezai Ballı Bey ile Öz İletişim İş Sendikası Kültür Sanat Komitesi olarak sendikasal süreçler, emek ve medya ile ilgili söyleyişi yaptık. Kıymetli Başkanımıza değerli vaktini bizlere ayırdığı için Öz İletişim İş Sendikası Kültür Sanat Komitesi olarak teşekkür ederiz.

  • Sezai Ballı kimdir demek istediğimizde neler dersiniz?

Öncelikle nazik davetiniz için teşekkürlerimi sunuyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 1981 Ankara doğumluyum ve Ankara Gölbaşılıyım.

  • Başkanım Sendikasal mücadeleniz nasıl başladı?

2004 yılı itibariyle Anadolu Ajansı’nda çalışmaya başladım. Köhneleşmiş sendikal pratiği ve dar çerçeveli ideolojik saplantıların esiri olmuş bir sendikaya karşı 2012 yılında, Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak şahsım ve 30 arkadaşımla birlikte Medya İşçileri Sendikası’nı kurduk. İnsan emeğini en temel değerler arasında gören, ortak akla olan inancımız ve birliğimize olan güvenimizle sendikal mücadelemizi işkolunun lider sendikası olarak sürdürmekteyiz.

  • Emek denilince sizde neyi ifade ediyor?

Ellerimiz ve zihnimizin bir araya gelerek ortaya çıkardığı güç, Emek; toplumların, temel direğidir. Emek; bireyin ve toplumun, ilerlemesinde, gelişmesinde ve refaha ulaşmasında temel role sahiptir. Yukarıda da söylediğimiz gibi bizim için insan emeği en temel değerler arasındadır.

  • Başkanım Medya iş üyelerine buradan söylenmek istediğiniz mesajınız var mı?

Medya-İş olarak, üyelerimizin bize ihtiyaç duyduğu her an onlarla birlikte olduk, olmaya devam edeceğiz. Her geçen gün büyüyor, güçleniyoruz, her zaman daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz.

  • Son olarak özel bir soru ile söyleyişimizi tamamlamak istiyoruz. Emek, iş veren işçi yoğun gündemler sonrası tekrar nasıl motive oluyorsunuz?

Bizlerin mücadeleye devam etmesi için ekstra bir motivasyon kaynağına ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum, verdiğimiz mücadelede yılgınlık gösteremeyiz binlerce üyemizin, on binlerce işçinin emeği söz konusuyken her zaman devam etmek, ilerlemek ve başarmak zorundayız.

 

Muhsin Kemikli
Öz İletişim İş Sendikası
Kültür Komitesi Başkanı