Nebi KAPLAN – Genel Disiplin Kurulu Asıl Üyesi

nkaplan@turksat.com.tr