Osman DOĞAN – Genel Denetleme Kurulu Asıl Üyesi

odogan@turksat.com.tr