Sendika Başkanımız Güllüoğlu, konuşmasında Öz İletişim-İş Sendikasının kuruluşundan bu yana bulundukları faaliyetlerden ve sendikacılığın sadece toplu sözleşme ile sınırlı kalmayıp, toplumsal rollerinin yükseltilmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Sendikamız Öz İletişim-İş; şartlar ne olursa olsun, emek ve alın teri mücadelesini sürdüreceklerini ve çalışmalarına devam edeceklerini belirten Güllüoğlu,  sözlerine Türk Telekom Çalışanları Örgütlenme Çalıştayı’na ve sendikanın yaptığı çalışmalara ait bilgiler vererek konuşmalarını tamamladı.

Sendika Başkanımız Mehmet Nur Güllüoğlu sözlerine şu şekilde devam etti.

Hâlık’ın nâmütenahi adı var, en başı “Hak”,
Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak!

Hakkı tutup kaldırmak”. Bir insan için bundan daha ulvi bir vazife olabilir mi. Kendi hakkının sınırları bilmek, karşısındakinin hakkını takdir etmek her birimize düşen en önemli görevdir. İşte bu gerçeklerdir ki bizi HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı iletişim iş kolunda faaliyette bulunmak üzere bir sendika kurmaya yönlendirmiştir.

23 Temmuz 2014 günü kuruluş dilekçemizi Ankara Valiliğine vererek kurumsal bir kimlik kazanmış olduk.

İlk Genel Kurulumuzda insanın ancak hakla, emekle, alın teriyle onurlu ve seçkin bir varlık olduğunun bilincinde:

HAK-İŞ üst kimliği altında “Önce İnsan Önce Emek” diyerek, “erdemli bir sendikal inşa” için yola çıktık. Şeffaf ve hesap verebilir sendika olmak için yola çıktık. Gerek örgütlenme süreçlerinde gerekse de TİS süreçlerinde hep açık olduk, hep şeffaf olduk. Zaten gizleyecek bir şeyiniz yoksa şeffaf olmanın ne zararı var.

  • 18 Mayıs 2015 Üye sayımız 670’e ulaşarak hem Türksat A.Ş. Barajını hem de ülke barajını aştık
  • 10 Eylül 2015 Türksat A. Ş. de toplu iş sözleşmesi yetkisi aldık.
  • 15.Ocak.2016 tarihinde Türksat A. Ş. ile ilk toplu iş sözleşmesini yaptık.
  • 07 Ocak 2019 tarihinde Türksat A. Ş. ile ikinci toplu iş sözleşmesini yaptık.
  • 05 Ocak 2022 tarihinde Türksat A. Ş. ile üçüncü toplu iş sözleşmesini yaptık.
  • 31.12.2020 Tarihinde BTK da yetki aldık.
  • 29.03.2021 Tarihinde TİS mizi imzaladık.

Gerek Türksat’ta gerekse BTK’da ara yıllarda ek protokoller ile ilave haklar aldık.

Öz İletişim-İş; Çalışma ilişkilerinde çatışmanın değil, diyalog ve uzlaşmanın esas olduğuna inanmaktadır. İnsan ve Emek adına yapılan her şeyin ülkemiz ve insanımızın bugününe ve yarınına olumlu katkı niteliğinde olması gerektiğinin bilincini yitirmeden, insanı ve emeği önceleyen bir değer bilincine sahiptir. İşçi-İşveren ilişkilerinde esas olanın tarafların karşılıklı çıkarlarının adil bir çizgide birleşeceği bir anlayışı ilke edinmiştir.

Sendika olarak bizim amacımız “bağcıyı dövmek” değil, sadece “üzüm yemek” te değil. Üyelerimiz ile birlikte daha fazla ve daha kaliteli üzüm üretilmesi için çalışmak ve oluşturduğumuz artı değerden payımıza düşeni talep etmek. Bir tarafın kazanması için karşı tarafın kaybetmesi gerekmez. Her iki tarafın da kazandığı kazan-kazan çözümleri her zaman vardır ve bizim hedefimiz de tam olarak budur.

Örgütlenmenin kesintisiz bir süreç olduğu ve bu süreçte sabır, birikim, mücadele ve çalışanlarla özdeşleşmiş bir tavır olduğunun bilincini kaybetmeden süreklilik haline getiren Sendikamız Öz İletişim-İş; şartlar ne olursa olsun, emek ve alın teri mücadelesini sürdürecektir.

Sendikamızın tarihsel yürüyüşünde; Çalışanların özgür iradelerini yok saymadan, onlarla bütünleşmiş bir şekilde, talep edilir sendika kimliğimizi sürdüreceğiz. Sendikacılığı sadece toplu iş sözleşmesiyle sınırlı görmeyişimiz, üyelerimizin yaşamın her alanında etkinliğinin artması ve bir bütün olarak toplumsal rollerinin yükseltilmesi için çaba sarf etmemiz Öz İletişim-İş’in ilgi ve etki alanını genişletmektedir.

Bu anlayış içerisinde sürdürdüğümüz örgütlenme mücadelemiz; bilinçli, duyarlı, kararlı bir duruşun ifadesidir.

Demokrat bir sendika olacağız dedik ve bu sözümüzü 2. Olağan Genel Kurulumuzda ispat ettik. Genel Kurulumuzda 3 başkan adayı birlikte yarıştık, aday olmak isteyen aday oldu genel kurul bizim listeyi tercih etti.

Yönetim Kurulu’nda 2 tane Kadın Genel Başkan Yardımcısı bulunan tek sendikayız.

Engelli dostu bir sendika olacağız dedik yaptığımız TİS’lerde engelliler için ilave haklar getiren maddeler ekledik.

Mobbing ile mücadele eden bir sendika olacağız dedik, TİS’lere mobbingi önleyici maddeler ekledik.

Engelli hakları olan ve mobbingi önleyen TİS maddelerimiz uluslararası sendikalar birliği tarafından örnek gösterildiler.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Türksat ve BTK’daki tecrübelerimizi Türk Telekom’a aktarma zamanı geldi. Sendika olarak aidat değil aidiyet sendikacılığına inanıyoruz, sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde sorunları aşacağımızı, sorunlara çözüm bulabileceğimizi biliyoruz. Yetki alıncaya kadar bizlere durmak yok, sizlerle birlikte çıktımız bu yolda bizi zorlukların, engellerin beklediğini biliyoruz. Unutmayalım ki zorluklar üstesinden gelinmek ve engeller de aşılmak içindir. Zorlukların üstesinden gelmenin engelleri aşmanın şartı bir olmak, birlik olmak, samimi olmak ve çok çalışmaktır. Biz bir olmaya, birlik olmaya samimi olmaya ve çok çalışmaya söz veriyoruz. Siz de bu sözü veriyor musunuz? Sizlerin desteği ile başaracağımıza inanıyoruz.

Değerli Arkadaşlar;

Burası HAKİŞ, burada HAK İşçi’nindir.

Burası Öz İletişim, burada her üye Öz’dür, kimseye üvey muamelesi yapılmaz.

Bu duygu ve düşüncelerle, teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyor, çalıştayımızın hayırlı vesile olmasını, Sendikamıza yeni ufuklar açmasını diliyorum.

Ayrılığa, tefrikaya düşmeden bir ve beraber olduktan sonra çözemeyeceğimiz problem aşamayacağımız engel kalmaz, sözlerimi yine girişte olduğu gibi İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in şu mısraları ile bitiriyorum.

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez

En samimi muhabbetlerimi sunar sizleri Allah’a emanet ederim.

“Sendikalı Ol Öz İletişim-İş’li Ol”

Türkiye’de 15 milyon sigortalı çalışanın sadece 2 milyonunun sendikalı bulunmaktadır, “Öz İletişim İş olarak sendikasız bütün işçileri sendikalı olmaya Öz İletişim-İş’li olmaya davet ediyoruz.