Sendikamız tarafından Çağrı Merkezlerinde çalışan işçilerin üyelik işlemlerine ve örgütlenme faaliyetlerine devam edilmektedir. 2021 senesinde gerçekleşen iş kolu değişikliği sonrasında değişim sonrası Toplu İş Sözleşmesi haklarının kazanımı için İletişim İş Koluna geçen çağrı merkezi çalışanı arkadaşlarımızı Sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz.

Sendikamızca Toplu İş Sözleşmesi imzalanması için yeterli çoğunluk sağlanmasına ve ücretlerle sosyal haklar konusunda yeni kazanımlar elde edinilmesine yönelik çalışmalara hızlıca devam edilecek olup, mevcut durum kapsamında üyelerimizin mevcut haklarının korunması ve sağlanması için tüm üyelerimizin yanlarında olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Bu süreçte yaptığımız görüşmeler neticesinde çağrı merkezi çalışanlarının çözüme kavuşturulması gereken sorunları ;

  1. Fazla mesai uygulamaları
  2. Yıllık izin problemleri
  3. Zorunlu ücretli izin
  4. Uzaktan çalışma nedeniyle çalışanların katlanmak zorunda oldukları giderler
  5. Prim ücretlerinin yetersizliği
  6. Yemek ücretlerinde eşitsizlik

şeklinde tespit edilmiş olup bu sorunların çözümü için işverenler ile istişarelere başlanacaktır. Üyelerimiz işe ve işyerine ilişkin hem özel hem de genel sorunları tarafımıza www.oziletisimis.org.tr adresindeki soru sor kısmından iletebilirler. Ayrıca sendikamıza ilişkin bilgi ve gelişmelere web sitemizden, sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Saygılarımızla.