Sendikamız ile Türksat A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğümüz kadınların eşitlik ilkesi çerçevesinde, işgücüne katılımlarını artırıcı, geleneksel çalışma alanları dışında farklı sektörlerde istihdama katılım düzeylerini yükseltici, eğitim imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayıcı, her alandaki hakları konusunda bilgilendirici, sosyal güvenlik göstergelerini iyileştirici ve sağlık sorunlarını azaltmayı, yönetime katılma imkanlarını artırmayı hedefleyen Türkiye’de literatürde ve tüm işverenlere örnek olarak gösterilen bir Toplu İş Sözleşmesi imzalamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Çalışmalarımızda  bize destek veren Kadın çalışanların güçlendirilmesi ve sorunlarının çözümüne katkı sağlayan tüm Türksat Üst Yönetimine ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimizi iletmek üzere Türksat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal YÜKSEK beyi, Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Av. Z. Özlem AKGÜÇ, Genel Başkan Yardımcımız Fatma ZENGİN, Kadın Komite Başkanımız Elif TEMEL, üyelerimiz Emine TÜRKMEN, Emel AYDIN SANSA, Betin KORKMAZ, Rabia SÜRER ile birlikte makamında ziyaret ettiler.

İş yerinde karşılaşılan  sorunlardan iş ve aile yaşamını uzlaştırmaya, eğitimden istihdama kadar geniş bir yelpazede ele alan, kısa, orta ve uzun vadeli önceliklerimizi, hedeflerimizi, önerilerimizi içeren verimli bir görüşmede bizleri dinleyen ve çözüm odaklı öneriler ile tarafımıza dönüt sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yüksek’e, Türksat’ta çalışan tüm kadın üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz.