Vizyonumuz

Öz İletişim-İş, Türkiye’nin ileriye doğru bir yürüyüş içinde olduğuna inanmaktadır.

Öz İletişim-İş, Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dönüşüm sürecine katkısını sürdürmektedir.

Ekonomik ve sosyal gelişme, toplumsal barış ve istikrarın sağlanması gibi ülkenin temel sorunlarının çözümü, Türkiye’nin barışçı bir bölgesel ve küresel aktör olma rolünü daha da güçlendirecektir. Bu bağlamda, sorun çözme yaklaşımını içeren yeni bir vizyon ve politika konsepti ortaya konulmuştur. Bu nedenle Anayasa reformunu ve demokratik açılım sürecini Türkiye için önemli bir eşik olarak değerlendirdik ve bu sürecin başarılı geçmesi konusunda reform düşünce ve girişimlerine katkı verdik.

Öz İletişim İş Sendikası,  dünden bugüne demokrasinin ve demokratikleşme çabalarının ve demokrat sivillerin her girişiminde taraf olmuş, demokrasiyi engelleme girişimlerine karşı da cesaret ve kararlılıkla toplumun vicdanı olmuştur. Bundan böyle de çoğulcu, sivil ve demokratik bir anayasa için destek vermeye, öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğiz.

Öz İletişim İş Sendikası olarak sendikal mücadelemizde, insan, emek, demokrasi eksenli düşüncemizden, kararlı, ilkeli, sorumlu, sendikacılık anlayışımızdan asla sapmıyoruz. Birbirimizi ve ilkelerimizi sahiplenerek, işçi hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” sesi olmak, Sivil ve demokratik bir kitle örgütü olmanın farkında, değişime açık, aklı ve bilgiyi, duygu ve sezgiyi doğru kullanan yenilikçi bir anlayışın öncüsü olmak iddiasındayız.Slogancılığı, şablonculuğu, konjonktüre göre pozisyon tutma kolaycılığını, alışkanlıkları ve ezberleri her fırsatta sorgulamaya ve gerektiğinde cesaretle reddetmeye özen gösteriyoruz.

Öz İletişim İş Sendikası olarak bizler; çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme çabasındayız. Sosyal model, sosyal diyalog, sosyal sorumluluk, istihdam, üretim, verimlilik, rekabet, örgütlülük, endüstriyel demokrasi gibi kavramları ön yargılardan uzak, içselleştirerek ve içini doldurarak kullanmaya özen gösteriyoruz.

Biz bütün bu seferberliği neden ve nasıl yapıyoruz. Çünkü Öz İletişim İş Sendikası olarak politikalarımızın içerisinde 2 hususun altını çiziyoruz.  SENDİKAL RÖNESANS  DİYORUZ. Sendikal Rönesans, sendikal hareketin silkinmesi ve baştan sona yenilenmesi anlamına geliyor.  Yeniden doğması anlamına geliyor.Bu sendikal hareketin doğal görevleri olan örgütlenme, TİS ve grevin ötesinde sosyal hayata, ekonomik hayata dair vizyonunu, misyonunu ve hareket alanını genişleterek sorumluluk alması anlamına geliyor. Biz, bunun gereğini yapıyoruz. Bunun projelendirmesini yapıyoruz ve uyguluyoruz.

Öz İletişim İş Sendikası olarak; ANADOLU AYDINLANMASI İSTİYORUZ.

Türkiye değişiyor, dönüşüyor.  Biz, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerin birbirini tetiklediğini düşünüyoruz. Türkiye fiziki olarak da gelişiyor. Yollar, havaalanları, demiryolları, denizyolları, toplu ve modern konutlar, üniversiteler hızla gelişiyor. Türkiye’nin ulaşmadığı köşesi kalmıyor.  Biz, insanımızı da 21. Yüzyıla hazırlayalım istiyoruz. Birey güçlü olsun istiyoruz. Bireylerin etkinlikleri ve yetkinlikleri gelişsin istiyoruz. Bundan dolayı Anadolu Aydınlanması istiyoruz. Türkiye’yi sosyal ağlarla, mesleki eğitim modelleri ve modülleriyle örelim istiyoruz. Bireylerimizin önündeki seçenekleri, imkânları artırarak güçlü bir gelişim sağlayalım istiyoruz.